Nyheter

  • Vi vill växa – men på ett sätt som passar Hudiksvall

    24 februari 2017 - Hudiksvall är inne i en positiv spiral just nu. Befolkningen ökar, bostäder byggs, företagen anställer, det är stor efterfrågan på mark för etableringar och över huvud taget händer det mycket runt ...

  • Hudiksvalls kommun över 37.000 invånare

    21 februari 2017 - Hudiksvalls kommun fortsätter att växa. Under 2016 blev vi 324 fler Glada hudik-bor och är nu sammanlagt 37.299 invånare i kommunen. Folkökningen förklaras av ett positivt flyttnetto, dvs fler...